Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir Nedir?

İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. Oysa çok gezen, çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Çürük tahta çivi tutmaz
Dağ başı dumansız olmaz
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
Damlaya damlaya göl olur
Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz
Davul dengi dengine çalar
Davulun sesi uzaktan hoş gelir
Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan